Agim SopiRegjisor
AGIM SOPI, regjisor

Ka lindur më 23 korrik të vitit 1957. Ka mabaruar Fakultetin e Arteve Dramatike /master/, degën e regjisë së filmit artistik në Zagreb (Kroaci). Nga viti 1981 merret
me punë profesionale në teatër dhe film. Eshtë pronar i shtëpisë filmike AS Film Production në Prishtinë.

F i l m o g r a f i amë shumë
Data e lindjes: 23.07.1957 Vendi i lindjes: Smollushë

AGIM SOPI, regjisor

Ka lindur më 23 korrik të vitit 1957. Ka mabaruar Fakultetin e Arteve Dramatike /master/, degën e regjisë së filmit artistik në Zagreb (Kroaci). Nga viti 1981 merret
me punë profesionale në teatër dhe film. Eshtë pronar i shtëpisë filmike AS Film Production në Prishtinë.

F i l m o g r a f i a
Filmat dokumentar:
Pritja (1980), Rojet e mesnatës (1981),
Duke kërkuar ata që mungojnë (1982), Përtej vdekjes (2000).

Filmat artistik të metrazhit të plotë:
Njeriu prej dheu (me skenar të Fadil Hysajt dhe Agim Sopit, 1984),
Anatema (me skenar të Agim Sopit, 2006).
Agnus Dei (me skenar të Agim Sopit, 2012).

Filmat dhe dramat televizive:
Pelerina ( sipas novelës omonime të Dino Buzzati-t ,1982),
Lulepjeshkat e dashurisë (me skenar të Teki Dervishit,1988) dhe,
Kulla (sipas tregimit të Anton Pashkut, e skenarit të Agim Sopit,1990).
Vjeshta e trëndafileve (me skenar të Veli Karahodës, 2000),

Video-serilain humoristik: Leci e Lulia (1995).

Ka shkruar skenaret për filmat artistik:
Pelerina (Sipas novelës omonime të D. Buzzati-t), I verbëri (Adaptim i novelës omonime të D. H. Lorens-it), Njeriu prej dheu (koskenarist Fadil Hysaj), Kulla, (Sipas novels omonime të Anton Pashkut), Terra Nichil, Baby Lee, Agnus Dei, Anatema, Fytyra e bukur e botës që qante (sipas romanit Lëkura e qenit të Fatos Kongolit), Rahela.

Që nga viti 1981 e deri më 1994, sipas teksteve të Sofokliut, Ch. Marlow-ut, ONiel-it, Sofokliut, J. Glowackit, D. Kishit, A. Pashkut, S.Hamitit, T. Dervishit, I. Kadaresë e të tjerë, ka realizuar më shumë se tridhjetë shfaqje në teatrot profesioniste të Zagrebit, Prishtinës, Shkupit, Tiranës.
Filmat dhe shfaqjet e A.Sopit kanë marrë pjesë në shumë festivale të ndryshme vendore e ndërkombëtare dhe janë shpërblyer me çmime të ndryshme.