Hazir HaziriAktorDiploi në drejtimin e Aktrimit në Fakultetin e Arteve- Universiteti i Prishtinës në vitin 2004, më pas ndoqi studimet pas diplomike dhe i mbaroi në po të njejtin Departament në vitin 2006.Vite me vonë ndoqi edhe studime të doktoratës ne Universitetin e Zürichut- Instituti i shkencave të filmit.
Hazir Haziri është aktor i filmit dhe teatrit me shumë...më shumë
Data e lindjes: 06.03.1981 Vendi i lindjes: Kumanove
Diploi në drejtimin e Aktrimit në Fakultetin e Arteve- Universiteti i Prishtinës në vitin 2004, më pas ndoqi studimet pas diplomike dhe i mbaroi në po të njejtin Departament në vitin 2006.Vite me vonë ndoqi edhe studime të doktoratës ne Universitetin e Zürichut- Instituti i shkencave të filmit.
Hazir Haziri është aktor i filmit dhe teatrit me shumë role, poashtu edhe në skenën ndërkombëtare. Pjesëmarrës nëpër shumë konferenca e festivale ndërkombëtare për film dhe teatër
Aktualisht punon ne Fakultetin e Arteve- UP, si Profesor i lëndëve Aktrim dhe Aktrim para kamere
Nga 1 tetori i vitin 2012 është edhe Prodekan në Fakultetin e Arteve të Univeritetit Hasan Prishtina