Bekim GuriAktormë shumë
Vendi i lindjes: NIkaj, KaçanikWeb - Faqja: none